Zwaar weer begeleiding

Luid op tijd de noodklok

Het is belangrijk dat je op tijd professionele bekwame hulp inroept op het moment dat je bedrijf in zwaar weer dreigt te raken. Hoe eerder de problemen worden aangepakt, hoe groter de kans op herstel van je bedrijf. Het is belangrijk dat er snel en adequaat wordt gehandeld.

Wanneer spreken we van zwaar weer

We spreken binnen de MKB-bedrijven binnen de schadeherstelbranche van zwaar weer:

*  Bij cash-flow problemen;
*  Bij liquiditeitsspanningen en voortdurende verliezen;
*  Als je bank je rekening-courant verlaagt waardoor je betalingsproblemen krijgt;
*  Als je bank de financiering dreigt stop te zetten of al stopgezet heeft;
*  Als je bij je bank ondergebracht wordt bij bijzonder of intensief beheer;
*  Bij een plotselinge vermindering in de vraag naar je diensten of producten;
*  Bij teruglopende rendementen;
*  Als een reorganisatie onafwendbaar is;
*  Als het management versterkt of begeleid dient te worden tot een hoger niveau;
*  Bij interne conflicten binnen familiebedrijven;
*  Bij interne conflicten tussen directieleden dan wel aandeelhouders.

De adviseur van ABSIC Group zal beginnen met een scan om de problemen in kaart te brengen.

Aan de hand van deze scan en eventueel in overleg met je accountant en/of bank wordt gekeken wat de beste oplossingsmogelijkheden zijn, te weten herstructurering of als er geen opties meer mogelijk zijn, faillissement.

Indien herstructurering de uitkomst is van onze scan dan komt onze adviseur met een voorstel welke betrekking heeft op financiële- en organisatorische zaken als:

*  Optimalisatie van kosten- en structurele kostenbeheersing;
*  Management informatiesysteem opzetten of herzien;
*  Realiseerbaar budget/businessplan als leidraad neerleggen en opvolgen;
*  Ontwikkelen van een strategisch marketingplan;
*  Overname/verkoop van activiteiten;
*  Investeringen en strategische beslissingen;
*  Versterken/wijzigen van managementteam;

En zal je ook begeleiden bij het uitvoeren van deze herstructurering.

Indien dreigend faillissement de uitkomst is van onze scan dan komt onze adviseur met een voorstel waarbij in samenspraak met je accountant een bedrijfsrapportage wordt opgesteld. Hiermee gaan we in overleg met je bank en eventuele andere financiers. 

Is een faillissement onafwendbaar, dan kunnen we je begeleiden bij je gang naar de curator.
Door onze financiële kennis van zaken weten we de schade voor u zoveel mogelijk te beperken.

Eventuele doorstartmogelijkheden voor je bedrijf en de financiële consequenties hiervan kunnen we ook voor je onderzoeken.

Neem vrijblijvend contact op als je begeleiding nodig hebt om het roer om te gooien!